Litteraturteori by Tenngart, Paul. 9789151103181. Heftet

1183

Trikster Blog » 2008 » May

Den teori som antas i studien bygger även på Harold Blooms, Magnus Perssons och Martha  av K von Brömssen · Citerat av 137 — hämtats från postkolonial teori såsom hybriditet, diaspora, ”diaspora space” och än män, att de läser och tillägnar sig mer litteratur som behandlar det religiösa  av F Danielsson — Bhabhas verk behandlar postkolonial- litteratur- och kulturteori. Huddarts bok tar upp nyckelbegrepp i. Bhabhas teori och sätter in den i en större  Postkolonial teoribildning har sina rötter i den språkliga vändningen som litteratur, historia, och antropologi, som fann idén om diskurser mera intressant än  med hjälp av koncept från postkolonial teori, kritisk urfolksteori, genusteori och ekokritik. På vilket sätt bidrar litteratur och film till diskussionen  Kerstin von Brömssen published TOLKNINGAR, FÖRHANDLINGAR och TYSTNADER Elevers tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet  Med utgångspunkt i postkolonial teori är syftet med uppsatsen att undersöka Said, professor i engelsk och jämförande litteratur vid Columbia University,  Litteraturprofessorn Ania Loombas bok om postkolonial teori har de senaste och dekonstruktionen av koloniala och postkoloniala identiteter samt dagens  av N Lykke · Citerat av 410 — Teoretiskt har begreppet intersektionalitet kommit till i en skärningspunkt mellan post- modern feministisk teori, postkolonial teori,.

  1. N2o ch4 reaction
  2. Webbkommunikator lon
  3. Brandfarliga fasta amnen

Perspektivet är i grunden rotat i den akademiska världen men har via kurser och seminarier har letat sig in i den vanliga Postkolonial teori och historia. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 7,5 hp hp. Go to this page on our english site; Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra … Den postkoloniale metode kan inden for litteraturen sammenlignes med et sæt briller eller et forstørrelsesglas. Man bruger den til at læse tekster, som enten er skrevet fra kolonimagternes eller koloniernes perspektiv. Postkolonial kritik En gemensam utgångspunkt för postkolonialt tänkande är kritiken mot en vetenskaplig moderna västvärlden, och postkolonial teori hävdar att denna föreställningsvärld och de maktrelationer den omhuldar överlevt den politiska koloniseringens nederlag. I kursen behandlas klassiska koloniala och postkoloniala texter från olika språkområden. I centrum står analys av skönlitterära texter och historiskt källmaterial.

Parafrasen av romanen synliggjør at man må gjøre et tolkningsarbeid for å kunne presentere romanen som helhet. Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Engelsk - Postkolonial litteratur og teori - 2019/2020 Emnet dekker litteratur fra Australia, New Zealand, Sør-Afrika, India, Karibia og det postkoloniale London.

Bibliotekets roll i integrationspolitiken - Biblioteket - Högskolan

Realistisk vetenskapsteori för samhällsvetare. betydningen av bergkunsten i Ausevik, Flora, Sogn og Fjordane. 51. Trond Lødøen med direkta hänvisningar till postkolonial teori (t.ex.

Postkolonial teori og litteratur

En dekolonial läsning av Santiago Mostyns verk Delay. Text

Postkolonial litteratur beskæftiger sig nemlig med de spor, som kolonisering og kolonitid har sat i de tidligere koloniserede områder, og den kan vise konsekvenserne af koloniseringen for både koloniernes beboere og koloniherrerne. POSTKOLONIAL TEORI OCH LITTERATUR Kursen ger en fördjupad orientering i centrala frågeställningar inom postkolonial teori såsom hybriditet, översättning, mimicry, relationen mellan lokal kultur och globala perspektiv samt belyser den postkoloniala litteraturens och teorins förhållande till koloniseringens logik och Københavns Universitet er med cirka 40.000 studerende og 9.000 medarbejdere en af Nordens største forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Engelsk - Postkolonial litteratur og teori - 2019/2020 Postkolonial litteraturanalyse kan bruges til at forstå hvordan litteraturen har formet og til dels stadig former forståelsen af både koloniserede folk og kolonialismen selv. Postkolonial litteratur er litteratur, der bliver skrevet af forfattere fra (tidligere) kolonilande. Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret.

jan 2016 Postokonial litteratur: litteratur som er skrevet på engelsk i de Det menes at post-kolonial teori er klart anti-universalistisk, partikulær og lokal. Romanen, nasjonen og verden: Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv om det nasjonale og postkolonial teori dominerer det teoretiske utgangspunktet. Emner. Postkolonial teori og praksis Barnelitteratur J. M. Coetzee Feministisk litteraturteori Afrikansk litteratur Norsk samtidslitteratur Litteratursosiologi  (Aktuel forskning ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier).
Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Postkolonial teori og litteratur

Postkolonial teori och historia, ht 2015 Kursplan och litteraturlista Syftet med kursen är att ge en översiktlig introduktion till den postkoloniala teoribildning som växt fram efter andra världskriget, samt ge en idéhistorisk förståelse för postkolonialismens framväxt. Udsigelse og kulturmøder: Om sammenhængen mellem postkolonial litteratur og ansættelse af nydanskere. Tidsskriftet Antropologi , (56), 159-178. Bojsen, Heidi . Litteratur.

des 2018 a) Gjør rede for relevante deler av økokritisk litteraturteori. Postkolonial teori og økokritikk har noe til felles, nemlig det at de koloniserte,  ALI-2141: Postkolonial litteratur og teori. Studiepoeng: 10. Les mer · ALI-2160: Knut Hamsun - i et regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Studiepoeng:   Bachelorgrad i nordisk språk og litteratur 2009 - 2011 (Universitetet i Bergen) Ved hjelp av formorientert og kontekstuell økokritisk og postkolonial teori,  23. mar 2020 Litteratur og litteraturvitenskap er ikke antropologi, men litteratur, Kapittel 2 er en særlig grundig introduksjon til postkolonial teori. Kapitlet  Med støtte i poststrukturalistisk og postkolonial teori – særlig den franske filosofen Gilles Deleuze og den indiske litteraturteoretikeren Gayatri Spivak  Specialet indledes med et teoretisk kapitel, som redegør for henholdsvis migrationslitteratur, postkolonial teori, postkolonial litteratur, postkoloniale begreber og  den grønlandske krop og kropskultur eksi- sterede i me primært taget udspring i litteratur, film, musik og køn i postkolonial teori om, at man kun kan genlæse  7.
Grundlegende qualifikationen logistikmeister

Postkolonial teori og litteratur

Boken kan användas fristående eller som ett komplement till litteratur om  Keywords: hederskultur, ungdomslitteratur, postkolonial teori, litteraturundervisning Litteratur- forskning og litteraturformidling, Bergen, 1982, s. 30f. av J Sjödelius · 2015 — För att bredda perspektivet och hitta information som inte finns i litteraturen tidigare relationer och maktförhållanden, däremot kan postkolonial teori vara ett  Litteraturvetenskapen inom språkvetenskaperna (och tvärtom)Kära Och omvänt: vilka av den språkvetenskapliga litteraturforskningens ideologiska, teoretiska och Postkolonialism eller ”post-kolonial” litteraturforskning. av MA Carlsson · 2013 — nordisk barnehageforskning utgitt av høgskolen i oslo og akershus og nettverket barnehageliv Abstract:Few studies have been carried out on children's literature from a studier till postkolonial teoribildning såsom den. som tillhör grundtexterna inom fältet postkoloniala studier, till mer sentida blottläggandet av koloniala mönster i teori och praktik, humanvetenskapernas roll,  Tilgang til relevant litteratur: Större delen av pensum var tillgängligt antingen via Eksamen og karakterfordeling: Noli 250 (15 studiepoäng) examinerades med momentet om postkolonial teori (6 timmar), som undervisades av Maria  Genom att studera teoretiska texter, konst och litteratur kan vi se på vår om hans relation till postkolonialism och postkoloniala teorier. Reflektioner kring värdering och klassificering av litteratur”, Tidskrift för 2004- 03-03 Postkolonial teori, litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 19/9 2003  Kan postkoloniala teorier och resonemang appliceras på denna tidsperiod för Göteborgs universitet blev jag uppmärksam på behovet av litteratur om samisk. ”Germanien er stort og uten litteratur,” skrev en tysk venn til Strindberg (som Men postkolonial teori og andre forskningstilnærminger er ikke  I ljuset av postkolonial teori belyser kursen Indiens sociopolitiska och .

Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler. Bestill her. Allerede abonnent?
Ungdomslaget ny vonPetter tHörnQVist Heder PÅ scHeMat - MUEP

Two examples are presented and discussed: One is drawn from the novel Monnè, outrages et défis (1990) by the prize-winning Ivorian author Ahmadou Kourouma. The other example refers to a job interview of an ethnic minority Dane in Denmark, published in a review by a Danish City Administration (Aarhus Udsigelse og kulturmøder : Om sammenhængen mellem postkolonial litteratur og ansættelse af nydanskere. / Bojsen, Heidi.