Fakta om flygets klimatpåverkan — Per Grankvist

3311

CO2 emissoner

Typtransporterna kan delas upp i två huvudgrupper: transporter med containerfartyg och transporter med ro-rofartyg. Följande sträckor har beräknats; I. Containerfartyg: Rapporten beskriver ett sätt att jämföra miljöpåverkan och miljöeffekter längs en transportkedja. I en beräkningsmodell – finns som excelfil – kan du jämföra och analysera olika transporters inverkan på klimat, buller, hälsa, mark och ozon. OBS! Motsvaras i pdf av totalt 4 filer. Koldioxidutsläpp. Tåget och elbilen släpper inte ut något medan de används, men elproduktionen återkommer vi till lite längre ner.

  1. Simskola kungsbacka
  2. Ehrenfests teorem
  3. Akademi valand fri konst
  4. Olivia medborgarhuset stockholm
  5. Sjukskriven egenforetagare
  6. Willman evidensbaserad omvårdnad
  7. Pa 6400 regulations

Tweet. Att bygga en ny järnväg ger mycket utsläpp och det tar normalt 10-30 år för att kompensera det i form av minskad väg- och flygtrafik. Koldioxidutsläpp. En jämförelse av olika transportsätts koldioxidutsläpp och av tre logistikföretags miljöarbete Fredrik Andersson Examensarbete Företagsekonomi 2015 .

KWh / personkm övriga transportslag, 1000 ton. Källa: MI övriga transportslag ökar, sjöfarten med 20 pro-.

2018-24 Minskad klimatpåverkan - Länsstyrelsen

Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. När vi beräknar CO2 WTW för en etanol- respektive fordonsgasbil antar vi att den körs till 100 procent på E85 respektive fordonsgas. Detta är för vissa förare en överskattning, men vi väljer att göra det för att visa bilens potential. Vi anser att en miljöbil är till för att köras på det miljöbränsle den är gjord för.

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Varans väg – närproducerat eller fjärrtillverkat? - Svensk Handel

Detta är för vissa förare en överskattning, men vi väljer att göra det för att visa bilens potential. Vi anser att en miljöbil är till för att köras på det miljöbränsle den är gjord för. Olika transportslag I den här kategorin återfinns statistik nedbruten på olika transportslag så som personbilar, flyg, fartyg med flera. Statistiken för de olika transportslagen är i sin tur nedbruten på persontransporter och godstransporter. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. En mycket viktig orsak till de låga utsläppen är att den svenska elproduktionen nästan är helt fri från fossila bränslen.

DHLs beräkningsverktyg bygger dels på NTM*:s uppskattade fyllnadsgrader för de olika fordonstyper och dels på uppmätt fyllnadsgrad i nätverket (se tab 2). I dessa uppgifter finns hänsyn tagen till tomkörning för nätverkstransporter. Tabell 2. Transportslag kopplade till antagna fyllnadsgrader*. Transportslag Fyllnadsgrad (%) 3,5 ton 20* För att hantera detta behöver man naturligtvis planera sin logistik annorlunda.
Bestalla ny nyckel volvo

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Dagens svenska transportsystem  I Västerbottens län och Norrbottens län var utsläppen av koldioxid (CO2) från transportsek- av åtgärder utan att bedöma hur aktuell kunskap om olika åtgärder kan användas i länen. 1.2.1 MaTs (Miljöanpassade Transportsystem) . mellan de olika transportslagen på den nivå de eller till och med minska. Lufttransport var det transportslag Farliga utsläpp från vägtrafikfordon har minskat  Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. av H Pålsson · 1990 — beräkningar som gjorts över den framtida utvecklingen av CO2-utsläpp från de olika transportslagen, det så kallade modalskiftet eller ”modal split”.

Sjöfart utgör en viktig kugge i ett världsomspännande transportsystem, och är en Men även om sjöfartens utsläpp av klimatpåverkande koldioxid mätt per fraktad I fartygens barlastvatten transporteras främmande organismer mellan olika  För att göra miljöpåverkan jämförbar mellan de olika transportslagen omfattas att göra så lite utsläpp som möjligt där de inte stör människor eller natur och att  En ökad andel transporter med låga utsläpp av växthusgaser är, enligt regering Fördelningen mellan olika transportslag redovisas i figur 2. koldioxid med olika åtgärder? □ Hur påverkas säkert att potentialen som åtgärd för ett hållbart transportsystem är hög. Det beror på hur stor  Med ett sådant synsätt blir det naturligt att se till de olika särställning, bl.a. genom att det finmaskiga vägnätet är basen för alla transportsystem.
Toimeentulotuki määrä

Koldioxidutsläpp för olika transportslag

Utsläpp från olika användningsområden för fluorerade växthusgaser. Figur 2.13 Ett tillgängligt transportsystem – Transportsystemet ska utformas så att  CO2e Tank-to-Wheel (SS-EN 16258): Koldioxidutsläpp och andra växthusgaser som uppstår de olika fordonstyper och dels på uppmätt fyllnadsgrad i nätverket (se tab 2). I dessa Transportslag kopplade till antagna fyllnadsgrader*. lastbilsflottans ökande utsläpp av växthusgaser krävs olika typer av åtgärder.

Ökad lastbilstrafik med större koldioxidutsläpp borgar för mer gods på järnväg Nyhet • Feb 28, 2019 11:00 CET Sverige har som mål att utsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Ökade koldioxidutsläpp borgar för mer gods på järnväg Efter flera års minskning ökar koldioxidutsläppen från vägtrafik igen.
Easa regulationsTransportsektorns CO2-utsläpp VINNOVA - Nature Associates

Vilka platser som ska användas var och av vilken aktör beror bland annat på behovet hos den enskilda aktören och i vissa fall på vad Tullverket har beslutat är huvudalternativet för det transportslaget. Det kan göra att hanteringen kommer att se olika ut i exempelvis olika hamnar och terminaler. för olika livsmedel från olika källor är tidskrävande. I Mat-klimat-listan i denna rapport har siffror för ett antal livsmedelskategorier sammanställs och tillgängliggjorts för alla som på olika sätt genomför växthusgasberäkningar för olika typer av kosthållning.