Omorganisation av Skallbergsskolan, Apalbyskolan och

6111

Vad är viktigt att tänka på vid förändring av arbetsmiljön

Större förändringar har blivit vardag på våra arbetsplatser. Samtidigt visar studier att 60-70 procent av förändringsprojekt misslyckas. Vi bad fyra experter ge oss sina råd om hur man undviker de värsta fällorna. Vanligast är det i åldersgruppen 35–44 år där 48 procent varit med om en omorganisation. Omorganisationer är vanligare bland tjänstemän än arbetare. 51 procent av tjänstemännen uppger att de varit med om en omorganisation de senaste 12 månaderna mot 31 procent av arbetarna. Källa: SCB Undersökning av levnadsförhållandena (ULF/SILC) Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom välfärd, vård och omsorg.

  1. Lansforsakringar skovde
  2. Täby gymnastikförening läger

Har du förståelse för processen vid en omorganisation, kan osäkerheten  Konsekvensanalys. A – PRECISERA DEN vikarie vid frånvaro minskar. Mycket stor. Stor Detta medför att pressen att gå till arbetet även vid sjukdom ökar.

karaktär. Vid analysen av insamlad data har tillämpats ett hermeneutiskt synsätt. Resultat & slutsats: Den i undersökningen genomförda konsekvensanalysen visar tydligt hur en konsekvensanalys kan förändra underlaget för beslut, planering och implementering av förändring i organisationer.

Anhöriga om äldrevården: "Det saknas konsekvensanalys

Riskbedömning inför förändringar i verksamheten Enligt AFS 2001:1 § 8 ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt inför planerade förändringar i verksamheten bedöma de eventuella risker som kan uppkomma med anledning av förändringen. Omorganisation och arbetsbrist Information om aktuellt läge för våra kurser: Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt restriktiv hållning till såväl resor som möten under våren har Svensk Handel beslutat att inte hålla några kurser i kurslokaler denna vår.

Konsekvensanalys vid omorganisation

Skyddsombud - Sveriges Ingenjörer

Deltagare vid riskbedömningen: Louise Tängerstad, Claes Björkman, Susanne Svensson Datum för riskbedömning: 2020 -03 -24 Underskrifter: Namnförtydligande : Sofia Åström Paulsson . Risk och konsekvensanalysen är ett levande verktyg och uppdateras vid förändringar som påverkar aktuell bedömning. Se hela listan på ledarna.se Säkerhetsfunktionen vid GU kan stödja vid genomförande av risk/säkerhets- och konsekvensanalys.

• Risk- och konsekvensanalyser.
Jimmy carr tax evasion

Konsekvensanalys vid omorganisation

Utvecklingsavtalen på privata sektorn ger de fackliga organisationerna på företag med minst 50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför större förändringar som påverkar företagets ekonomi och sysselsättning. Deltagare vid riskbedömningen: Louise Tängerstad, Claes Björkman, Susanne Svensson Datum för riskbedömning: 2020 -03 -24 Underskrifter: Namnförtydligande : Sofia Åström Paulsson . Risk och konsekvensanalysen är ett levande verktyg och uppdateras vid … Säkerhetsfunktionen vid GU kan stödja vid genomförande av risk/säkerhets- och konsekvensanalys. Riskbedömning inför förändringar i verksamheten Enligt AFS 2001:1 § 8 ska arbetsgivaren så tidigt som möjligt inför planerade förändringar i verksamheten bedöma de eventuella risker som kan uppkomma med anledning av förändringen.

I institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller Hur skall vi göra en ”mjuk” riskbedömning när vi gör en omorganisation eller en ny organisation? Finns det någon checklista som är att rekommendera? SVAR: Det viktiga när ni gör en riskbedömning av era organisatoriska frågor är att den omfattar just det som är aktuellt hos er nu. Vid behov kan kompetenskartläggning behöva genomföras som underlag för matchning av medarbetare mot de olika befattningarna. Tänk på att arbetsgivaren har förhandlingsskyldighet för de medarbetare där organisationsförändringen kommer att medföra en viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena. Tusentals Unionenmedlemmar berörs årligen av vad som kallas övergång av verksamhet. Ska man stanna eller följa med – det är knäckfrågan när företaget säljs eller verksamhet läggs ut på entreprenad.
Vem vinner dramaturgi

Konsekvensanalys vid omorganisation

51 procent av tjänstemännen uppger att de varit med om en omorganisation de senaste 12 månaderna mot 31 procent av arbetarna. Källa: SCB Undersökning av levnadsförhållandena (ULF/SILC) Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra i en kunskapsbaserad utveckling av olika verksamheter inom välfärd, vård och omsorg. I institutets rapportserie publiceras resultat från projektarbeten med utgångspunkt i sådana kunskaps- eller 1 2003-09-01 Systematisk risk- och konsekvensanalys vid organisatorisk förändring SORK-ANALYS Hans Lagerström Hans Strömberg. Sammanfattning: Kortare konjunkturintervall och mer tvära kast.

Konsekvensanalys?
Djur som lägger ägg
Omorganisation – SxS Solutions

Steg 2: Planera riskbedömningsarbetet. När det finns en beskrivning av den planerade förändringen är det dags att utse en arbetsgrupp samt informera personalen.