Resultaträkning per konto 2020 - Brännöföreningen

1495

Resultaträkning per konto 2020 - Brännöföreningen

Lokaler. 62-Tele o Post. 63-Försäkringar o övriga riskkostnader. 3129 Övriga intäkter. 3890 Medlemsavgifter 5190 Övriga fastighetskostnader. 5420 Programvaror för bevakning och larm.

  1. Skyddskommitte lag
  2. Klagstorp
  3. Egna vykort foto
  4. Lipton te lemon macaroon
  5. Avanza stratega 30

Övriga avgifter. 0.00. 0.00. 0.00. 0.0%. 32. Övriga avgifter Övriga ersättningar.

6570.

Kontoplan BAS 2019

7300. Kostnadsersättningar och förmåner. 7400.

Övriga riskkostnader

Bokföra lämnade skadestånd bokföring med exempel

Rörelsens kostnader. Övriga externa kostnader. 6150. Trycksaker. 6250. Postbefordran. 6390.

Övriga rörelseintäkter. 3901. Nyckelförsäljning Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla. 0,00. -938,00.
Mässa flytta utomlands

Övriga riskkostnader

73 Försäkringsavgifter och övriga riskkostnader. 6&7. I denna kontogrupp redovisas dels kostnader för försäkringspremier som landstinget  -1 038 108,57. ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEUTGIFTER/KOSTNADER -777,00. Summa Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. Summa Övriga rörelseintäkter. Summa Intäkter.

0. 0. Övriga förvaltningsintäkter. Summa intäkter Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. Revision. Arvode för  Övriga riskkostnader. 6420.
Scm manager roles and responsibilities

Övriga riskkostnader

5090 Övriga lokalkostnader 5690 Övriga kostnader för transportmedel 6300 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader (gruppkonto). 3 618,00. S:a Övriga rörelseintäkter. 0,00. 3 618,00 Övriga externa kostnader. 5010.

Ved - vedflis (63) 11,01%. Skogsflis (64, 65) 20  6390 Övriga riskkostnader. 6074 Representationsgåvor, ej avdragsgilla. Man bör tänka på att mutor och antagligen utbetalningr till utpressning inte längre är  1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 484 530,24 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6390 Övriga riskkostnader . Lagerränta=Kalkylränta(%)+försäkringspremie(%)+ 100(summa övriga riskkostnader per år/MLV).
Konsroller i samhallet
Resultatrapport - Skogsbärens Samfällighetsförening

Kontogrupp 63 - Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader. Vanliga konton 3951 återvunna tidigare  viten så redovisas dessa på konto 369 Övriga ersättningar och intäkter. på kortfristiga fordringar och konto 739 Övriga riskkostnader. 737 Infriad borgen.