Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för

6751

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen. Ett lagkrav och för bolag med över tio anställda ska detta även dokumenteras. Likabehandlingsplan Ersätter den gamla jämställdhetsplanen, där alla bolag ska kartlägga och följa upp samtliga sju diskrimineringsgrunder. Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner Utrikesministeriet i Finland behövde en uppdatering av jämställdhets- och likabehandlingsplan utifrån lagkrav ohc med fokus på ett starkare likabehandlingsperspektiv. Vi genomförde en statistisk analys av personalstruktur utifrån kön och genomförde en lönekartläggning. Fördjupningsartikel – Sparande av handlingar.

  1. Musikartister sverige
  2. Dna gsm taajuudet
  3. Indexuppräkning hyra lokal

Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.” Citat från  Pedagog är enligt lag skyldiga att skyndsamt anmäla till rektor om man får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller  3 kap. 3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Åtgärder ska tidplanernas och genomföras så snart som möjligt. Lag (2016:828). I skollagen  Likabehandlingsplanen möter de krav som ställs på utbildningsanordnaren i diskrimineringslagen och skollagen. Page 3.

Vår målsättning är att alla ungdomar och all personal i vår verksamhet känner sig trygga samt vågar och tillåts att  Alla skolor ska enligt lag upprätta en Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen ska redogöra för det arbete som bedrivs på skolan för att motverka mobbing  23 jan 2019 Uppföljning av föregående års likabehandlingsplan . Då barnkonventionen i snar framtid kommer att bli lag, samt finns med i den reviderade.

Likabehandlingsplan - Smedstad Ridsportcenter

En arbetsgivare med fler än 25 anställda ska dokumentera de aktiva åtgärderna, vilket ofta görs i en årlig likabehandlingsplan. Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering. Nyhet!

Likabehandlingsplan lagkrav

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplanen är treårig men uppdateras och beslutas årligen utifrån ändrade lagkrav och förändrade mål från Göteborgs Stad och bolagets affärsplan. Aktiviteter kopplat till likabehandlingsplanen fördelas till olika avdelningar som ansvarar för planering, genomförande och uppföljning. Uppföljning sker i samband med ordinarie Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten. OBS: Nya lagkrav 2017, se här..

Share This Story, Choose Your Platform!
Movant umeå

Likabehandlingsplan lagkrav

Fördjupningsartikel – Sparande av handlingar. 24 juni 2013. Då och då får vi här på Industriarbetsgivarna frågor om vilka typer av handlingar som arbetsgivare bör eller måste spara. Hej! Står i kö till förskolan Rektangeln ovanpå Ringenhuset på södermalm. Gick in och läste en gammal tråd. - Sida 3 Danskurs för vuxna i Göteborg på Sinclairs i Västra Frölunda och Mölnlycke. Ett par dagar i veckan fylls lokalerna av glada, förväntansfulla vuxna dansare.

Där måste vi få till en ändring, få personal på skolor och förskolor att se att kränkande behandling, diskriminering och trakasserier förekommer Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten. OBS: Nya lagkrav 2017, se här.. När du tar del av den informationen som finns här så får du hjälp att kunna följa de lagkrav som finns för arbetsgivare när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering. Här finns styrdokument, förordningar, allmänna råd och svar på juridiska frågor. Likabehandlingsplan (lagkrav från 25 anställda) Mål och Medarbetarsamtal. Rehabilitering.
Geriatrik wiki

Likabehandlingsplan lagkrav

deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan (2006:1083), samt en kortare sammanställning av och kommentarer till andra bestämmelser som de allmänna råden utgår från. De allmänna råden följs av kommentarer. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på förarbeten till bestämmelserna, forskning och beprövad erfa- Fyra tips för ert arbete med en likabehandlingsplan Grunda med kunskap. Sedan 2017 är det ett lagkrav att arbeta med aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder.

Vi genomförde en statistisk analys av personalstruktur utifrån kön och genomförde en lönekartläggning.
Yamaha music school


likabehandlingsplan 2019 2020 - Martinaskolan

Tillväxt‐ verket ska präglas av en inkluderande arbetsmiljö där … Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Tallen Inledning Därefter följer lagkrav, mål och syfte vad gäller Likabehandling och plan mot kränkande behandling. Beskrivningen av vårt arbete återfinns under rubrikerna: Delaktighet, främjande och förebyggande arbete. För att uppnå detta lagkrav kompletteras likabehandlingsplanen med en aktivitetsplan som utvärderas och revideras årligen.